Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Niemieckie nalepki propagandowe używane w okresie plebiscytu
                                                     na Górnym ¦l±sku (stosowane także na ziemi kozielskiej).

      << fotki nadesłane <<

Niemieckie nalepki propagandowe używane w okresie plebiscytu
na Górnym ¦l±sku (stosowane także na ziemi kozielskiej).