Urodzony 8 IV 1944 roku w Tarnopolu.

               Wraz z rodziną po zakończeniu II wojny Światowej dotarł do Rudzieńca Gliwickiego, 
a następnie do Koźla-Portu. Uczęszczał do szkoły Podstawowej w Kłodnicy i w Koźlu. Mieszkał w Koźlu Porcie do 1963 roku (początkowo przy ulicy Krótkiej (obecnie Jasna), później przy Młynarskiej a następnie przy ulicy Lipowej (obecnie Chełmońskiego).
Z czasów szkoły podstawowej miło wspomina przyjaźń z Tomaszem Horakiem.
               Absolwent Studium Fotografii i Filmu w Warszawie (specjalizacja filmowa) oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
(praca dyplomowa z zakresu percepcji sztuki fotograficznej). Instruktor fotografii i filmu kat. „S”. Pracownik „Życia Blachowni” i członek klubu filmowego „Groteska”. Był fotoreporterem miesięcznika OPOLE, a także wykładowcą Studium Kulturalno-Oświatowego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Jest prezesem Oddziału Opolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestniczył w ponad 350 zbiorowych wystawach fotograficznych oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Podczas urlopu twórczego w Wenezueli zrealizował w Caracas dwie wystawy: „Okna i drzwi La Guaira” (1993) i „Zapis fotologiczny” (1984). Cykl wystaw „Wędrówki do ludzi” prezentował w Opolu (od 1987), Krakowie (1989) oraz na Węgrzech (1989). Był także autorem wystaw „Tematy Opolskie” (1981), „Moszna w Fotografii” (1992) oraz „Skalne miasta” (1993). Zrealizował ponad 40 wystaw indywidualnych. Wydał albumy fotograficzne: „Moszna - zamek i park", „50-lecie", „Śląsk Opolski - zabytki i przyroda". Prowadził Autorskie Studio Fotograficzne. Obecnie prowadzi wspólnie z małżonką Jagodą wydawnictwo „Oficyna Piastowska”. Album „Śląsk Opolski – zabytki i przyroda” do zrealizowania którego zaprosił nie tylko fotografików ale także znawców regionu z innych dziedzin, okazał się dużym sukcesem wydawniczym i został wyróżniony jako „Najlepszy Produkt Opolszczyzny 2000". Doceniono go jako narzędzie promocji regionu, znalazł także uznanie wśród przewodników turystyki . 


 

„Żyjemy w czasach pośpiechu. 
Tempo zmian cywilizacyjnych powoduje, że to, czego nie zarejestrujemy i nie utrwalimy, 
może zaginąć bezpowrotnie - stąd takie znaczenie fotografii jako dokumentu czasu”.

                 W kręgu moich zainteresowań fotograficznych niezmiennie 
najważniejszym tematem jest świat, który mnie otacza - świat przyrody, zaludniony przez człowieka i przez niego zmieniany, przekształcany, wykorzystywany w procesach kulturowych i cywilizacyjnych. Ciekawość świata prowadzi fotografującego do różnych miejsc, odległych i bliskich, tam, gdzie spodziewa się on znaleźć tematy ważne, fascynujące, wyjątkowe. Podróżowanie to właściwa droga do wzbogacania wiedzy o świecie; podróżowanie z aparatem fotograficznym w ręce to coś znacznie więcej - to próba zatrzymania czasu. Wszystkie podróże, czy to do krajów dalekich, czy tylko do sąsiedniego miasteczka, traktuję jako sposób pozyskiwania nowego materiału fotograficznego - częstokroć służącego później. Do zrealizowania wystawy, która poza czysto artystyczną satysfakcją, każdorazowo daje też możność dzielenia się swoimi preferencjami, emocjami, wiedzą - swoim postrzeganiem świata. Fotografia krajoznawcza jest zresztą takim gatunkiem, którego sens zawiera się nie tylko w utrwalaniu widoków, ale również w twórczym przekazie i popularyzowaniu wizualnego doświadczenia, będącego świadectwem poznania i wiedzy.
Najcenniejszy przymiot natury - jej rozmaitość oraz różnorodność kulturową, wyrażającą się m.in. bogactwem ludzkich indywidualności uczyniłem wiodącym tematem cyklu wystaw pt. „Wędrówki do ludzi", z których wyselekcjonowany materiał znajdzie się w przygotowywanym właśnie albumie autorskim. Obecnie moje fotograficzne zainteresowania koncentrują się na jednym obszarze przyrodniczo-kulturowym  na regionie Opolszczyzny, który jest dla mnie niewyczerpanym źródłem tematów. Jest tu obfitość zabytkowych obiektów, unikalne zasoby flory i fauny, a obok wciąż jeszcze dzikich zakątków przyrody - mocno zurbanizowane wioski, są wiec ciekawe zjawiska zachodzące w różnych dziedzinach życia zbiorowego i jednostkowego, prowokujące do fotograficznego zapisu. Wszystko razem jest ważne, bliskie, tyczące bezpośrednio, zarazem codzienne i odświętne. Od lat penetrując ten teren, jego krajobrazy i obszary aktywności człowieka, wpisanego w świat przyrody, z pełną świadomością realizuję się jako fotograf - krajoznawca i popularyzator regionu. Moje ścisłe związki z regionem opolskim zapoczątkowała praca w charakterze fotoreportera prasowego, a następnie fotografa - dokumentalisty w przemyśle. Te zajęcia umożliwiły rejestrowanie zmian zachodzących w regionie na przestrzeni długiego czasu, a gromadzony materiał fotograficzny, poza eksponowaniem na wystawach, wykorzystywałem także do publikacji prasowych i książkowych, wśród których za najważniejsze uważam albumy. To one dają fotografowi możliwość stworzenia samodzielnego, autorskiego kształtu - od wyselekcjonowania materiału według własnych kryteriów po końcowy, edytorski wyraz. W albumie „Moszna" zaprezentowałem zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, odsłaniając elementy architektury i krajobrazu, i próbując zarejestrować klimaty rodzące się ze związku naturalnego piękna przyrody i historycznej urody zabytku. Album „50 - lecie", popularyzujący doro­bek dużej firmy chemicznej, stał się natomiast pretekstem do opisania krajobrazu przemysłowego, przy czym swoboda w wyborze tematyki zaowocowała impresjami, odkrywającymi piękno i harmonię tego pejzażu. Był swego rodzaju wyzwaniem dla fotografa, by nie poprawiać i upiększać, lecz wydobyć z przemysłowego krajobrazu ukryte walory artystyczne. Dużo większe możliwości zaprezentowania różnorodności krajobrazowej stworzył album „Śląsk Opolski - zabytki i przyroda", do realizacji którego zaprosiłem nie tylko fotografików, ale także znawców regionu z innych dziedzin. Album okazał się dużym sukcesem wydawniczym i został wyróżniony jako „Najlepszy Produkt Opolszczyzny 2000", doceniono go jako narzędzie promocji regionu, znalazł także uznanie wśród przewodników turystyki i turystów. Aby maksymalnie wzmocnić jego oddziaływanie popularyzatorskie, ze zdjęć zamieszczonych w albumie została przygotowana wystawa, którą m.in. zaprezentowano na międzynarodowych targach turystyki, w kilku miastach opolskich, a także na wystawach za granicą, promujących region opolski.
               
Żyjemy w czasach pośpiechu. Tempo zmian cywilizacyjnych powoduje, że to, czego nie zarejestrujemy i nie utrwalimy, może zaginąć bezpowrotnie - stąd takie znaczenie fotografii jako dokumentu czasu. Fotografia krajoznawcza w swoim obszarze tematycznym, poza misją dokumentacyjną, ma do spełnienia dodatkową rolę - artystyczny przekaz i popularyzowanie tego, co w otaczającym świecie unikalne, wartościowe, piękne, a przez to potrzebne człowiekowi.

Roman Hlawacz

ROMAN HLAWACZ o swojej twórczości w jednym z wywiadów po­wiedział: „Najbardziej lubią się wypowiadać przy pomocy fotograficznego dokumentu. Przeszedłem już przez zabiegi formalne i techniczne, próbowałem różnych tematów, montaży, deformacji. Zwyciężyły wartości poznawcze, informacyjne. W centrum zainteresowania zawsze jest człowiek, nie tylko wizerunek, ale osobowość. I nie tylko sylwetka, ale również tło — na równi traktowane z tematem...". Roman Hlawacz na fotografiach z wystawy „Okna i drzwi La Guaira" pozostaje wierny swojemu artystycznemu wyznaniu. Obdarowany przez los rocznym pobytem w Wenezueli postanowił uchwycić obiektywem swojego aparatu egzotyczny świat półkuli południowej i jego mieszkańców. Nie poszedł, jak wielu, drogą fotograficznej łatwizny, banalnych, lecz ładnych i epatujących innością niezwykłej krainy obrazków; postanowił znaleźć klucz do zrozumienia tej odmiennej od naszej cywilizacji. Odkrył, że zakratowane okna i solidne drzwi w biednej dzielnicy portu nad Morzem Karaibskim są realnym wyobrażeniem marzeń o życiu sytym i dostatnim. Po co ubogim mieszkańcom z La Guaira kraty i okna chroniące przed grabieżą, przecież w domach nie posiadają nic cennego. Lecz kraty to synonim snu o bogactwie. Powstał w ten sposób dokument o określonej specyfice, wyjątkowo trafnie przemyślany i konsekwentnie zrealizowany, przenikliwie puentujący wenezuelską rzeczywistość. Zdjęcia Romana Hlawacza nie nowatorskie w konwencja patrzących wprost w obiektyw modeli, są pretekstem do pokazania ludzi z innego kontynentu w ich dniu codziennym.

Jan Maria Jackowski

                 Fotografia jest tą dziedziną kultury obrazowej, która daje mi możliwość pełniejszego wyrażenia poglądu na współczesnego człowieka, zdeterminowanego z jednej strony odwiecznymi prawami natury, z drugiej zaś nieuniknionymi skutkami cywilizacji. Pasjonująca w swej złożoności ludzka postać inspiruje mnie do ustawicznego podejmowania próby wyrażenia jej w eseju fotograficznym. Interesuje mnie człowiek powiązany różnymi zależnościami z otoczeniem, z którego wyrasta jak z tła; człowiek wpisany w różne sytuacje i okoliczności, ujawniający swą osobowość kształtowaną w tyglu życia.                   

Zmierzam do tego, aby obraz fotograficzny, mówiący o człowieku i człowiek na fotografii tworzyli spójną całość.
I aby tak wyrwane cytaty z rzeczywistości były źródłem przeżyć emocjonalnych, intelektualnych i poznawczych, by taka właśnie rejestracja fotograficzna pozwalała odczytywać ukryte warstwy znaczeń.


UDZIAŁ W KONKURSACH I WYSTAWACH:

1963   „Pejzaże”, Koźle
1965 „Kozielskie zakątki”, Koźle
1967 „Portrety”, Koźle
1969 „Krajobrazy górskie”, Koźle
1972  „Ludzie i zdarzenia”, Kędzierzyn
1978 „Pasja tworzenia”, Opole
1978 „Hiszpania”, Opole
1980 „Azjatyckie tematy”, Opole
1981 „Trzy tematy”, Opole 
„Zestaw autorski”, Kraków 
”Weneckie impresje”, Opole
„Spicymierz 80”, Opole, Uniejów
1983  „Okna i drzwi La Guaira”, Caracas (Wenezuela)
1984 „Zapis fotologiczny” , Caracas (Wenezuela)
1985 „Zestaw autorski”, Warszawa
„Szkice z Apure”, Opole
„Stale dla energetyki”, Opole
„Oblicza budowy” Elektrownia Opole
1986 „Człowiek i przemysł”, Elektrownia Opole
„Wędrówki do ludzi”, Opole
1987 „Parafrazy”, Opole, Nysa
„Błędne skały”, Opole
1988 „Zestaw autorski”, Kielce
„Wystawa autorska”, Borowice k/Karpacza
„Tematy autorskie”, Uniejów
1989 „Wędrówki do ludzi”, Kraków
1990 „Portrety Opolan”, Muzeum Śląska Opolskiego
1991 „Tematy opolskie”, Opole
1992 „Moszna w fotografii”, Moszna
1993 „Skalne miasta” , Elektrownia Opole
1994 „Wysokie napięcie”, Elektrownia Opole, Urząd Wojewódzki w Opolu
„Moszna - zamek i krajobraz”, Filharmonia Opolska
1995 „RH  ± ¥”, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
„Opole w fotografii”, Muzeum Śląska Opolskiego
„Pod napięciem”, Elektrownia Opole
1996 „Opole z lotu ptaka”, Klub Akademicki Uniwersytetu Opolskiego
1997 „Z prądem i pod prąd”, MBP Opole
2000 „Portret millenijny”, Opole; Salon Artystryczny, Moguncja (Niemcy)

 

Zdjęcie z albumu
„Moszna - zamek i park"

WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE i  KONKURSY  KRAJOWE

1963 „Koźle w obiektywie”, PDK Koźle
1964 „Uroki ziemi kozielskiej”, PDK Koźle
1964–74 Wojewódzkie Wystawy Fotografii, WDK Opole
1965 Wystawa fotografii,  PDK Koźle
1966  „Ziemia kozielska w obiektywie”,  PDK Koźle
1968   Wystawa fotografii,  PDK Koźle
1969  Wystawa fotografii,  MDK Kędzierzyn
1971 Wystawa KTF,  ZDK Kędzierzyn
1972 Wystawa KTF,  ZDK Kędzierzyn
1973 „Ziemia kozielska w obiektywie”, Kędzierzyn
Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich, Kędzierzyn
Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich, Olsztyn
Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich, Bolesławiec
II Bienalne Fotografii Amatorskiej "Dziecko", Piła
1974 Krajowy Przegląd Najlepszych Filmów Amatorskich "Zima Katowicka", Katowice
XXI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, Puck
II Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Publicystyka 74”, Białystok
Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, CRZZ, Warszawa
Ogólnopolska Wystawa „30 Lat PRL w Fotografii Artystycznej”, Łódż
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Małe formaty", Warszawa
1975   Konkurs Fotograficzny  "Kobieta",  Koźle
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Energetyków,  Wrocław
 IV Biennale Krajobrazu Polskiego, Kielce
Ogólnopolski Festiwal Filmów Turystyczno-Krajoznawczych, Olsztyn
Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, Kędzierzyn
Ogólnopolski Przegląd Filmów PS, Włocławek
Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Spółdzielczości Mieszk., Przemyśl
II Ogólnopolskie Bienalle Amatorskiej Twórczości „BŁ 74”, Łódź
„Człowiek - Przyroda - Środowisko”, PDK Koźle
1976 „Polskie dziewczyny”, Koźle
„Opolskie dziewczyny”, Opole
„Człowiek”,  Kędzierzyn
„Sobótka i Ziemia Ślężańska w Fotografii Artystycznej”, Sobótka
1977  Ogólnopolska Wystawa Amatorskiej Twórczości Plastycznej i Fotografiki Energetyków, Skarżysko - Kamienna
Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich Ministerstwa Chemii, Pokrzywna
Wystawa fotografii  "Dziecko", Opole
„Opole - moje miasto”, WDK  Opole
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Czlowiek-Chemia-Środowisko", Kędzierzyn
1977 Wojewódzka Wystawa Fotografii  "Żniwa' 77",  Leśnica
1977-80 Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, WDK Opole
1978 „Opole, opolanki, opolanie”, masowa akcja fotograficzna, Opole
Wystawa Grupy Młodych, KZT Opole
Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej "Spotkania z fotografią",
Jastrzębie - Zdrój, Wodzisław Śląski
„Opole - moje miasto”, WDK Opole
„Człowiek - Rodzina - Pasja” , WDK Opole
1979 „Plac Budowy - Polska”, WDK Opole
„Człowiek - Rodzina - Pasja”, WDK Opole
„Portret dla dziecka”, masowa akcja fotograficzna, Opole
1980 „Świat w obiektywie” , Warszawa
Ogólnopolska Wystawa Twórczości Energetyków, Łódź
„Człowiek - Rodzina - Pasja”, WDK Opole
„Opole w fotografii”, WDK Opole
„Spicymierz 80”,  ogólnopolski plener fotografii, Spicymierz
1981 „Spicymierz 80”,  wystawa poplenerowa , Uniejów
„Opolanki”, KZT  Opole
„Elektrownia Opole w Budowie”, Opole
„Opolanie na spacerze”, masowa akcja fotograficzna,  Opole
1982 „Grupa twórcza OKF”, KMPiK Opole
„Byczyna”, wojewódzki plener fotograficzny i wystawa, Byczyna, Opole
„Studium aktu”, plener fotograficzny, Brzeg
1985 Plener krajoznawczy PTTK, Sandomierz, Łańcut, Baranów Sandomierski, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice
„Byczyna 85”, plener i wystawa, Byczyna, Opole
„Sobótka i Ziemia Ślężańska”, plener i wystawa
1986 Sympozjum fotografii ZPAF, Czerniejewo
VI wystawa delegatury opolskiej ZPAF”, BWA Opole
„Folklor 86”,  plener fotograficzny, Kazimierz nad Wisłą
„Paczków 86”, plener, Paczków
Sympozjum fotografii krajoznawczej, PTTK Opole
„Kobieta”, Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, Łódź
1987  „Herody 87”, plener i wystawa, Lewin Brzeski, WDK Opole
Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej, Łódź
„Jubilatka”, plener i wystawa, Osowiec, WDK Opole
„Paczków 87”, plener i wystawa,  Paczków
„Warmia i Mazury”, plener PTTK
„Portret dla przechodnia”, masowa akcja fotograficzna, Opole
„40-lecie ZPAF”, CBWA Zachęta, Warszawa
„Krajobrazy świata w oczach polskich podróżników”, CBWA Zachęta, Warszawa
„Sudety”,  plener fotograficzny PTTK
1988 „Zestaw autorski”,  wystawa ogólnopolska, Kraków
Centralny plener fotograficzny PTTK, Pokrzywna
1989 „Okno na świat”,  Stara Galeria ZPAF, Warszawa
1990 Plener fotograficzny „Sudety”,  Jagniątków
Plener aktu w Beskidach
1991 „Szlakami budownictwa sakralnego”, Opole
1992 „Budownictwo drewniane”, Opole
1993 „Malarstwo i fotografia”, Muzeum Śląska Opolskiego
1994 ”Zabytki wiejskie”, Muzeum Wsi Opolskiej
1995 XVI Miedzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków, Kędzierzyn-Koźle 
"Konfrontacje Plastyczne"  Kędzierzyn’95, 
Łazienki Królewskie, Stara Kordegarda, Warszawa
1996 Salon Jesienny, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
Prezentacja Opolskich Fotografików, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
„Opole w starej fotografii i dziś”, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole
1997 Festiwal Fotografii „Spektrum”, BWA Wrocław
50-lecie ZPAF, Warszawa
1998 Salon Jesienny,  Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
1999 "Resume ...", Muzeum Śląska Opolskiego, Opole
Prezentacja opolskich fotografików, Domek Romański, Wrocław
2000 Opolanie 2000, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
„Solidarność”- 20-lecie, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole; Moguncja (Niemcy)  
2001 Opolscy fotograficy ZPAF, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

      

Rodzina Małek - od lat związani z rzeką Odrą.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE I ZAGRANICZNE 
1973 Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich, Ciechocinek
Przegląd twórczości fotograficznej i filmowej, Poczdam (Niemcy)
Światowy Festiwal Filmów Amatorskich, Ostenda (Belgia)
1974 Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich, Tanvald (Czechosłowacja)
Przegląd filmów amatorskich, Drezno-Berlin-Poczdam  (Niemcy)
1975 IV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej „Foto-Expo 75”, Poznań
II Bienal de fotografia „Europa 75”, Hiszpania
1976 IV Salao Internacional de Arte Fotografica „Liberdade”,
Rio de Janerio (Brazylia)
1977 Wystawa fotografii, Poczdam  (Niemcy)
1979  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko", Piła
Bałtyckie sympozjum filmu nieprofesjonalnego, Gdańsk - Sopot
1980  „Opolska Fotografia”, Poczdam (Niemcy)
1983 „Okna i drzwi La Guaira”, wystawa indywidualna, Caracas
1984  „Zapis fotologiczny,” wystawa indywidualna, Caracas
1989 „Wędrówki do ludzi”, Szekesfehervar (Węgry)
1995 XVI Międzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków - Konfrontacje  Plastyczne „Kędzierzyn 95”, Łazienki Królewskie, Stara Kordegarda, Warszawa
1998 Prezentacja opolskich twórców, Szekesfehervar (Węgry)
2000 „Berünhrungen“, Wiedeń, Linz, Leibnitz (Austria)
„Menschliche Geschichten“ , Oedheim (Niemcy)

     

Na Kłodnickim Cmentarzu.